Projekts: Nordic-Baltic Mobility, 2012.gads

Projekta nosaukums

Cilvēktiesību nodrošināšana aizturēšanas vietās Norvēģijā un Somijā.

Projekta ilgums

Projekts tika uzsākts 01.05.2012 un pabeigts 31.10.2012.

Pieteicēja iestāde

Latvijas Republikas Tiesībsraga birojs.

Uzņemošā iestāde/tīkla partneri

Norvēģijas parlamentārais ombuds valsts pārvaldes jautājumos un Somijas parlamentārais ombuds.

Darbības veids

Grupu vizītes.

Galvenais projekta mērķis

Vizītes mērķis ir apmainīties ar labās prakses piemēriem cilvēktiesību nodrošināšanā ieslodzījuma vietās (cietumos, pārvietojamās bēgļu nometnēs un psihiatriskajās slimnīcās / psihiatriskās klīnikas) Norvēģijā un Somijā.

Apraksts par projekta aktivitātēm

Sadarbībā ar Norvēģijas parlamentāro ombudu, Latvijas delegācija izpētes vizītes laikā veiks monitoringu šādās vietās:

  1. Trandum bēgļu aizturēšanas centrs
  2. Ullersmo cietums
  3. Dikemark psihiatriskā klīnika
  4. Oslo galvenais aizturēšanas centrs

Sadarbībā ar Somijas parlamentāro ombudu, Latvijas delegācija izpētes vizītes laikā veiks monitoringu šādās vietās:

  1. Jokela cietums
  2. Metsälä uzņemšanas centrs imigrantiem
  3. Kellokoski psihiatriskā klīnika

Sagaidāmie projekta rezultāti

Projekta gala rezultātā ir jāapmainās ar labās prakses piemēriem par sekojošām tēmām:

  1. Kā Norvēģijas un Somijas ombudi praksē veic monitoringu (rīki, metodes, ekspertīzes, specializēti darbinieki u.c.) un kāda ir ombudu loma cilvēktiesību aizsardzībā;
  2. Kāds ir tiesiskais regulējums personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietās;
  3. Kā tiek ņemtas vērā ombudu rekomendācijas un ko dara ombuds, ja rekomendācijas tomēr netiek ņemtas vērā.

Kopējais projekta budžets

11276.00 EUR.