Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām

Nevalstiskās organizācijas

Ikdienā tiesībsargs sadarbojas ar dažāda veida nevalstiskajām organizācijām, kurās ir apvienojušies attiecīgās jomas eksperti. Tādējādi, tiesībsargam ir pieejama aktuālā informācija, lai jau valstiskā līmenī varētu sniegt rekomendācijas noteiktu jautājumu īstenošanā un pilnveidē.

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” – www.apeirons.lv
Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija Sustento – www.sustento.lv

Latvijas Cilvēktiesību centrs – www.humanrights.org.lv
Baltic Human Rights Society www.baltichumanrights.org

Latvijas Pilsoniskā alianse – www.nvo.lv
Sabiedrība par atklātību “Delna” – www.delna.lv

Latvijas Nedzirdīgo savienība – www.lns.lv
Latvijas Neredzīgo biedrība – www.lnbiedriba.lv

“Papardes zieds” – www.papardeszieds.lv
Resursu centrs sievietēm “Marta” – www.marta.lv

Asociācija ielas bērniem – www.ielasberni.lv
Latvijas jaunatnes padome – www.ljp.lv

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka” – www.mozaika.lv

Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „ZELDA”- www.zelda.org.lv