15.12.2015.

Ziņojums

Tiesībsarga alternatīvais ziņojums ANO Bērnu tiesību komitejai

Apraksts

Latvijas Republikas tiesībsarga alternatīvais ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bērnu tiesību komitejai par bērnu tiesību stāvokli Latvijā laika posmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam