25.06.2024.

Ziņojums

Alternatīvais ziņojums Eiropas Sociālo lietu komitejai par dzīves dārdzības krīzi

Apraksts

Tiesībsarga alternatīvais ziņojums Eiropas Sociālo lietu komitejai par Latvijas Republikas Ad hoc ziņojumu par dzīves dārdzības krīzi (Pārskatītā Eiropas Sociālā harta)