Tiesības uz sociālo drošību

Tiesību uz sociālo nodrošinājumu mērķis ir, cik vien tas iespējams, kalpot cilvēka cienīgas eksistences nodrošināšanai. Šo tiesību īstenošanai Latvijā ir izstrādāta  sociālās apdrošināšanas sistēma, kā arī sociālās palīdzības sistēma, kuras galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu situācijās, kad cilvēks nespēj gūt ienākumus un kad nav paredzēts atbalsts no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas. 

Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā ietilpst, piemēram, pensijas un bezdarbnieka, invaliditātes, maternitātes pabalsta piešķiršana. Sociālās palīdzības sistēmā ietilpst, piemēram, pašvaldību nodrošinātie pabalsti veselības aprūpei, preču iegādei, rehabilitācijai, ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai un citiem mērķiem.  

Piemērs: Vēlos noskaidrot, kāpēc man tiek ierobežotas iespējas saņemt bezdarbnieka pabalstu uzreiz, ja esmu darbu uzteicis pēc paša vēlēšanās. 

Vairāk par tiesībām uz sociālo drošību.

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus