27.06.2022.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-28-26AJ par pakalpojumu sniegšanu citas ES valsts pilsonim

Apraksts

Tiesībsargs ir saņēmis un izvērtējis iesniegumu, kurā ir norādīts uz iespējamu diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu SIA Fitsypro darbībās, liedzot Īrijas Republikas pilsonim izmantot SIA Fitsypro sniegtos pakalpojumus, pamatojoties uz to, ka Īrijas pilsonis neizmanto Latvijas Republikas braukšanas apliecību.