21.07.2023.

Informatīvais materiāls

Bāzlīnijas pētījums. Pamatziņojums par pamattiesību situācijas stiprināšanas potenciālu, vairāk izmantojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu: Latvijas situācija

Apraksts

Ziņojumu sagatavo Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, piedaloties reģionālajā projektā, ko finansē EEZ un Norvēģijas granti

Projekta nosaukums: Atbalsts nacionālajām cilvēktiesību iestādēm pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā (Nr. 2018-1-1440)