29.11.2023.

Nacionālo cilvēktiesību institūciju loma Eiropas Savienības fondu ieviešanas atbilstībā pamattiesībām un līdztiesībai

Apraksts

Tiesībsarga biroja rīkota tiešsaistes diskusija Latvijas atbildīgajām iestādēm par nacionālo cilvēktiesību institūciju loma Eiropas Savienības fondu ieviešanas atbilstībā pamattiesībām un līdztiesībai. Pielikumā pieejamas diskusijas prezentācijas: par nacionālo cilvēktiesību institūciju lomu Eiropas Savienības fondu ieviešanas atbilstībā pamattiesībām un līdztiesībai (latviešu valodā) un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) prezentācija par ES fondiem un cilvēktiesībām (angļu valodā)

Pasākumu rīko Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, piedaloties reģionālajā projektā, ko finansē EEZ un Norvēģijas granti

Projekta nosaukums: “Atbalsts nacionālajām cilvēktiesību iestādēm pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā” (Nr. 2018-1-1440)