04.01.2014.

Pētījums

Latvijas iedzīvotāju aptauja par personu ar invaliditāti tiesībām, 2.pielikums