Latvijas tiesību akts

Likums “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=66352