14.05.2014.

Informatīvais materiāls

Nevalstisko organizāciju sadarbība ar ANO

Informatīvs materiāls par nevalstisko organizāciju (NVO) iespējām sadarboties ar Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Komiteju par personu ar invaliditāti tiesībām

Apraksts

KAS?

ANO Komiteja par personu ar invaliditāti tiesībām vērtē ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) ieviešanu Latvijā.

ANO Komiteja vērtē tikai personu ar invaliditāti tiesības.

KĀDĒĻ?

NVO ir tiesības sadarboties ar ANO Komiteju.

ANO Komiteja uzklausa NVO un ņem vērā NVO viedokli.

NVO ir iespēja informēt par galvenajām problēmām Latvijā, ja Latvijas institūcijas neņem vērā NVO viedokli.

KAD?

2019.gadā Latvijai ir jāziņo ANO Komitejai par iekļaujošo izglītību un deinstitucionalizāciju.

2020.gadā Latvijai ir jāiesniedz kārtējais ziņojums par visas ANO Konvencijas ieviešanu.

Vidēji reizi 4-5 gados Latvijai ir jāsniedz ziņojums ANO.

ANO saņemtos ziņojumus izskata aptuveni divu gadu laikā.

KĀ?

NVO ziņojumus rakstiski var iesniegt pirms vai pēc valsts ziņojuma.

NVO ziņojumi word formātā ir jāiesniedz savlaicīgi, tie nedrīkst būt garāki par 10 700 vārdiem, ja ziņojums tiek sniegts par valsts ziņojumu.

NVO var lūgt iespēju sniegt mutiskus ziņojumus.

NVO var piedalīties ANO Komitejas sēdē, kurā tiek izskatīts Latvijas ziņojums, gan klātienē, gan izmantojot Skype.

ANO Komiteja var uzdot jautājumus.

Sīkāka informācija par NVO sadarbību ar ANO Komiteju ir atrodama vadlīnijās “On the Participation of Disabled Persons Organizations (DPOs) and Civil Society Organizations in the work of the Committee” (CRPD/C/11/2, Annex II, 2014).

Informācija par laiku, kad Latvijas ziņojumi var tikt izskatīti ANO Komitejā, var iegūt Komitejas mājaslapā.

KO NVO ŅEMT VĒRĀ?

Ir ierobežots laiks, lai sagatavotu ziņojumu/ piedalītos.

ANO Komiteja sesiju laikā ir ļoti aizņemta, tādēļ katra sanāksme ir jāizmanto lietderīgi.

Vairākas NVO var rakstīt ziņojumus kopā.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par ANO procesu, var sadarboties ar Eiropas, pasaules līmeņa organizācijām, piemēram, International Disability Alliance.

Labā prakse – LM sagatavo valsts ziņojumu sadarbībā ar NVO.