Pētījums

Pacientu fiksācija somatiskajās ārstniecības iestādēs