13.09.2023.

Viedoklis

Par Covid-19 vakcīnas izraisītā kaitējuma kompensāciju

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Veselības ministrijai par Ministru kabineta 2022. gada 3. maija noteikumiem Nr. 272 “Noteikumi par kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai”, kurā ministrijai lūgts līdz 2023. gada 16. oktobrim rosināt noteikumu grozījumus vai piedāvāt savu redzējumu normatīvā regulējuma pilnveidošanai.