12.11.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2018˗13˗03 „Par Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.139 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LNB 205-97 “Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas”” 4. un 5.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk tekstā – „Satversme”) 90.pantam”