Laba pārvaldība

Labas pārvaldības princips cita starpā prasa pretimnākošu un cieņpilnu valsts vai pašvaldības iestādes attieksmi pret privātpersonu, kas ietver ne vien iestādes pienākumu rīkoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, bet arī pastāvīgi uzlabot personai sniegto pakalpojumu kvalitāti, ievērojot, ka valsts pārvalde kalpo iedzīvotājiem. 

Piemērs: Vēlos noformēt jaunu pasi, un to var izdarīt tikai ar iepriekšēju pierakstu. Pierakstīties var pasu nodaļas mājaslapā vai pa tālruni. Man nav pieejams internets, un uz zvaniem neviens neatbild. 

Lasīt vairāk par labas pārvaldības principu

Informatīvie materiāli

Skatīt visus