04.10.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā 2012-14-03 “Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 84.1 un 89.punkta atbilstību LR Satversmes 91.pantam un 111.pantam”.