13.01.1994.

Latvijas tiesību akts

Pašvaldības domes vēlēšanu likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57839