Latvijas tiesību akts

Pilsētas domes un novadu domes vēlēšanu likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57839