ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas Vienlīdzīgas samaksas konvencija