15.11.2023.

Pētījums

Tiesības ceļot gaisa transportā ar servisa suņiem

Apraksts

Tiesībsarga pētījums par tiesībām ceļot gaisa transportā (lidot) ar servisa suņiem

2023. gada jūnijā Latvijas informatīvajā telpā plaši izskanēja gadījums, kurā pasažierei ar kustību traucējumiem tika liegts ceļot lidmašīnā ar servisa suni.

Tiesībsargs uzsāka sistēmas analīzi par cilvēku ar invaliditāti tiesībām lidot kopā ar servisa suni. Sistēmas analīzes ietvaros tiesībsargs ieguva informāciju no valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”, kas atbild par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu īstenošanu Latvijā, AirBaltic, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Lauksaimniecības datu centra, servisa suņu biedrības “Teodors”.

Pētījumā norādītās problēmsituācijas vairāk skar atbildīgo institūciju/ uzņēmumu informēšanu par iespējamiem Regulas pārkāpumiem un attiecīgi sankcijām, tad šajā dokumentā uzsvars tiek likts uz sūdzību procedūru un sankciju izpēti. Vienlaikus ir jānorāda, ka apmācīti darbinieki ir galvenais priekšnosacījums kvalitatīva pakalpojuma sniegšanā. Tādejādi šajā pētījumā vērtēts arī tas, vai un kā tiek nodrošinātas atbildīgo darbinieku apmācības par personu ar invaliditāti vajadzībām, ceļojot ar gaisa transportu. Pārējās Regulas jomas šajā dokumentā netiek aplūkotas, jo tās netiek skartas promblēmsituāciju kontekstā.

Sistēmas analīzē uzsvars tiek likts uz AirBaltic kā nacionālās lidsabiedrības praksi, atsevišķos gadījumos kā piemērus pieminot arī citus gaisa pārvadātājus, tādejādi sistēmas analīzē pētīts:

  1. Suņu veidi, kas sniedz palīdzību personām ar invaliditāti.
  2. Normatīvais regulējums, kas attiecas uz tiesībām lidot kopā ar suni, kas palīdz personām ar invaliditāti, tai skaitā par suņu sertifikāciju un iesaistīto uzņēmumu darbinieku apmācībām par personu ar invaliditāti vajadzībām.
  3. Sūdzību procedūra, ja tiek pārkāptas personas ar invaliditāti tiesības lidot kopā suni, kas sniedz palīdzību personai ar invaliditāti.
  4. Sankciju apmērs Regulā un Latvijas normatīvajā regulējumā.