Viedoklis par likumprojektu

Tiesībsarga 2013.gada 28.novembra viedoklis Veselības ministrijai par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” attiecībā uz stacionārā ārstniecības iestādē esošo personu ar garīgās veselības traucējumiem tiesībām un tiesību ierobežojumiem

Publicēts:

Pielikumi

  • Group