2021-05-05

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-25-5G “Par saskarsmes tiesībām ar bērnu”