24.07.2013.

Viedoklis

Tiesībsarga birojā tika saņemts iesniegums kurā norādīts, ka LR Saeima, 2013.gada 21.janvārī pieņemot Eiro ieviešanas kārtības likumu, ir prettiesiski pārkāpusi balsstiesīgo vēlētāju vēlēšanu tiesības.