12.05.2011.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai lietā Nr. 1-8/4 “Par normas neatbilstību taisnīguma un tiesiskās vienlīdzības principam”

Pielikumi