10.02.2014.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai lietā Nr. 6-8/61 “Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 16.pielikuma „Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem” 555. punkta tiktāl, ciktāl tas neparedz tarifu par plānotām ārpusstacionāra dzemdībām, atbilstību Latvijas”

Pielikumi