Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai un Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai “Zvaigzne” “Par atbalstu personu ar invaliditāti organizācijām”.

Publicēts: