30.04.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam lietā Nr. 1-8/26 “Par normatīvā regulējuma pilnveidošanu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā”

Pielikumi