Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam un Latvijas Pašvaldību savienībai “Par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group