2021-01-14

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam un Latvijas Pašvaldību savienībai “Par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”