14.01.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam un Latvijas Pašvaldību savienībai “Par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam un Latvijas Pašvaldību savienībai par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās