07.05.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2011-18-01.