14.01.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2012-18-01 “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 33.3 panta pirmās daļas vārdu “ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma apmēram un 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmumus par nodokļu revīzijas rezultātiem, iemaksā budžetā papildus aprēķināto nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma summu kopā ar soda naudu 15 % apmērā no nodokļa pamatparāda” redakcijā, kas bija spēkā līdz 2011.gada 9.novembrim, atbilstību Latvijas Satversmes 1.pantam”