2021-06-31

Atzinums

Tiesībsargs atzinums lietā Nr. 2021 – 35 – 23BB “Par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas rīcību”