2020-07-03

Viedoklis

Tisībsarga vēstule Nr.6-2/432 atbilde uz iesniegumu Nr.727 “Par pamattiesību ierobežošanu pēc ārkārtējās situācijas beigām”