Tiesības uz brīvību un drošību

Tiesības uz brīvību ir plašs jēdziens, kas aplūkojams ne vien personu aizturēšanas, turēšanas apcietinājumā vai piespiedu ievietošanas ārstniecības iestādē likumības, bet arī pienākuma iesaukšanai dienestā un valsts kritiskās infrastruktūras funkciju nodrošināšanā kontekstā. Tiesības uz brīvību un drošību nav absolūtas un var tikt ierobežotas likumā noteiktā kārtībā un apjomā. Brīvības atņemšana var būt attaisnota tikai tad, ja tā ir atņemta likumā noteiktos gadījumos un kārtībā. Tai ir jābūt pamatotai, un tā nevar notikt patvaļīgi. 

Piemērs: Apsardzes firma aiztur iedzīvotāju uz aizdomu pamata par mantiska nodarījuma veikšanu, nepaskaidrojot tālākās likumiskās procedūras. 

Vairāk par tiesībām uz brīvību un neaizskaramību.

Vairāk par pārvietošanās brīvību.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus