27.01.2023.

Viedoklis

Vēstule par grozījumiem rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam par grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Ombudsman’s letter to the Prime Minister on the amendments to Cabinet Order No 518 of 10 August 2021 (regarding emergency situation at the border)