Ārzemnieku tiesības

Ārzemnieku tiesības attiecas uz tiesībām, kas nodrošinātas ārzemniekiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā, bezvalstniekiem, kuriem bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijā, bēgļiem vai personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, patvēruma meklētājiem. 

Ārzemniekiem ir svarīgi iegūt informāciju par viņu tiesībām uzturēties valstī, strādāt, studēt, saņemt veselības pakalpojumus, netikt diskriminētiem.  

Piemērs: Esmu atbraucis uz Latviju studēt. Ārpus studiju laika vēlos strādāt pusslodzes darbu. Vai tas ir atļauts? 

Vairāk par tiesībām uz tiesisko statusu – pilsonības, patvēruma un migrācijas jautājumiem.

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus