03.12.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-94-01 “Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību LR Satversmes 1. un 2.pantam, kā arī Latvijas PSR Augstākās padomes 1990.gada 4.maija deklarācijas “Par LR neatkarības atjaunošanu” preambulai.