2022-06-29

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par vizīti Gulbenes īslaicīgās aizturēšanas vietā un Valsts policijas atbilde