30.06.2022.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par vizīti Liepājas īslaicīgās aizturēšanas vietā un Valsts policijas atbilde