01.03.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par vizītēm uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums par vizītēm uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām