Prevencijas daļas vizītes: Statistika

2020. gadā Prevencijas daļa veica 38 vizītes. Apmeklētas 10 ārpusģimenes aprūpes iestādes, 12 cietumi, 4 atskurbtuves, 5 valsts sociālās aprūpes centri, 6 veco ļaužu pansionāti, 1 internātskola jeb skola ar internātu. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Pr ārkārtējās situācijas izsludināšanu" tiesībsargs 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 3, ar kuru pārtrauca jebkādus biroja darbinieku komandējumus vai darba braucienus, tai skaitā pārbaudes vizītes brīvības ierobežošanas vietās. Rīkojuma mērķis bija mazināt Tiesībsarga biroja darbinieku un personu, kuras uzturas slēgta tipa iestādēs, veselības apdraudējumu riskus. Tādējādi pārbaudes vizītes tika atsāktas tikai ar 2020. gada 10. jūniju, tas ir, pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas.
2019. gadā Prevencijas daļa veica 76 vizītes. Apmeklētas 2 sociālās korekcijas un izglītības iestādes, 7 cietumi, 21 aizturēšanas vieta, 7 psihiatriskās slimnīcas, 1 veco ļaužu pansionāts, 3 valsts sociālās aprūpes centri, 13 internātskolas jeb skolas ar internātu un 22 tiesu ēku konvoja zonu telpas.
2018. gadā Prevencijas daļa veica 25 vizītes. Apmeklēti 9 bērnunami, 7 psihiatriskās slimnīcas, 6 veco ļaužu pansionāti un 3 valsts sociālās aprūpes centri.