Vairāk par personu ar invaliditāti tiesībām

Latvijas Republikas Satversmes 91. pants

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Darba likuma 7., 9.29., 32., 33., 34., 109. pants u.c.

Izglītības likuma 3.pants

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.pants

Reklāmas likuma 4. panta otrās daļas 1.punkts

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 240. pants

Administratīvā procesa likuma 6. pants

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. pants

Kriminālprocesa likuma 8. pants

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 4. pants

Likuma “Par policiju” 5. pants

Likuma “Par tiesu varu” 4. pants

Likuma “Par sociālo drošību” 2.pants

Invaliditātes likums

2010.  gada 1. martā Latvijas Republikas Saeima ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām” (turpmāk – ANO Konvencija), kura stājās spēkā 2010. gada 31. martā. Likuma „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” 2. pantā noteikts, ka „Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija. Konvencijas 33. panta 2. punktā minēto pārraudzību nodrošina Latvijas Republikas tiesībsargs.”

Tiesībsargs, īstenojot ANO Konvencijas 33. panta 2. punktā noteikto pienākumu, ir izskatījis gan pārbaudes lietas jautājumos, kas skar personas ar invaliditāti, gan veicis pētījumus un monitoringus par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu praksē, gan arī īstenojis informatīvās kampaņas un citas aktivitātes.