Starptautisko partneru atbildes uz tiesībsarga ziņojumu par nabadzības risku Latvijā

Tiesībsargs Juris Jansons 2012.gada novembrī sagatavoja ziņojumu par nabadzības risku Latvijā un nosūtīja to Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāram Nilam Muižniekam, Eiropadomes prezidentam Hermanam Van Rompejam, Eiropas Komisijas viceprezidentei, Eiropas komisārei tieslietu, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviānai Redingai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komisijai, Pamattiesību aģentūrai un Starptautiskam Ombudu Institūtam.

Tiesībsargs aicināja atbildīgās Eiropas Savienības institūcijas savas kompetences ietvaros izmantot Līgumā par Eiropas Savienību un Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktās tiesības un pilnvaras, lai iespējami novērstu sociālo tiesību pārkāpumus dalībvalstu rīcībā.

Uz tiesībsarga ziņojumu tika saņemtas Eiropadomes prezidenta Hermana Van Rompeja, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komisijas, Pamattiesību aģentūras un Latvijas Republikas Saeimas atbildes.

Pielikumā:

  • Ziņojums latviešu valodā
  • Ziņojums angļu valodā
  • Eiropadomes prezidenta Hermana Van Rompeja atbilde
  • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komisijas atbilde
  • Pamattiesību aģentūras atbilde
  • Latvijas Republikas Saeimas atbildes

PĀRĒJĀS ZIŅAS

IELĀDĒT VĒL