Starptautisko partneru atbildes uz tiesībsarga ziņojumu par nabadzības risku Latvijā

Tiesībsargs Juris Jansons 2012.gada novembrī sagatavoja ziņojumu par nabadzības risku Latvijā un nosūtīja to Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāram Nilam Muižniekam, Eiropadomes prezidentam Hermanam Van Rompejam, Eiropas Komisijas viceprezidentei, Eiropas komisārei tieslietu, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviānai Redingai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komisijai, Pamattiesību aģentūrai un Starptautiskam Ombudu Institūtam.

Tiesībsargs aicināja atbildīgās Eiropas Savienības institūcijas savas kompetences ietvaros izmantot Līgumā par Eiropas Savienību un Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktās tiesības un pilnvaras, lai iespējami novērstu sociālo tiesību pārkāpumus dalībvalstu rīcībā.

Uz tiesībsarga ziņojumu tika saņemtas Eiropadomes prezidenta Hermana Van Rompeja, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras un Latvijas Republikas Saeimas atbildes.