Dalība pasākumā par Latvijas bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs

2022. gada 14. decembrī aprit pieci gadi kopš tika stiprināta sadarbība starp Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Tiesībsarga biroju un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju, parakstot starpinstitucionālās sadarbības dokumentu ar mērķi turpmāk efektīvāk risināt situācijas, kas skar Latvijas bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs. Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere piedalās Memoranda gadadienas pasākumā.

Pirms pieciem gadiem tiesībsarga redzeslokā visai bieži nonāca gadījumi, kad Latvijas valstspiederīgajām ģimenēm par bērnu tiesību pārkāpumiem ārvalstīs tika pārtrauktas aizgādības tiesības un bērnam tika atrasta jauna ģimene. Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere norāda, ka situācija gadu gaitā ir uzlabojusies, tomēr uzsver, ka ir jāturpina darboties preventīvi un jāsekmē vecāku informētība bērnu tiesību jomā: “Ja ģimene pārceļas uz dzīvi citā valsti, ir ārkārtīgi svarīgi iepazīties ar attiecīgās valsts likumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nereti vecāki, nezinot vai neizprotot attiecīgās valsts likumus, nonāk bērnu tiesību aizsardzības institūciju redzeslokā, un bērns var tikt šķirts no ģimenes. Ir jādara viss iespējamais, lai šādu situāciju nepieļautu un novērstu jau saknē. Vecāku pienākums ir zināt un ievērot valstī noteikto, sniedzot iespēju bērnam augt stabilā, drošā un ģimeniskā vidē.”

Uzzini vairāk par svarīgāko, kas vecākiem jāzina, ar bērnu dzīvojot ārzemēs: https://www.tiesibsargs.lv/news/informativs-materials-latvijas-valstspiederigajam-gimenem-kas-jazina-vecakiem-dzivojot-lielbritanija-irija-vacija-vai-norvegija/