Konference “Personas autonomijas veicināšana garīgās veselības aprūpes praksē”

Konference ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē pasākumiem un tajā tiks parādīti daudzsološi labās prakses piemēri par cilvēku ar garīgās veselības problēmām autonomijas īstenošanu, lai izceltu dalībvalstu rastos risinājumus un veicinātu izpratni par uz cilvēkiem orientētu pieeju un to, cik nozīmīgas ir cilvēka izvēles un pašnoteikšanās tiesības.

Konferences tiešraide Youtube