Konference “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela”

Konference “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela” veltīta tam, lai Latvijas uzņēmējus arvien vairāk iepazīstinātu ar cilvēktiesību rūpības pienākumu. Tā ļaus uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem:

  • izprast, kā ir nošķirami valstu un uzņēmumu pienākumi attiecībā uz cilvēktiesībām;
  • noskaidrot, kā uzņēmums var identificēt cilvēktiesību riskus;
  • iepazīties ar praktiskiem soļiem, lai novērstu vai mazinātu uzņēmumu negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām;
  • apzināt, kādēļ dažādu ieinteresēto pušu iesaiste ir būtiska;
  • gūt praktiskus pieredzējušu ārvalstu ekspertu ieteikumus, kuri palīdz uzņēmumiem integrēt rūpības pienākumu to darbībā.