Tiesībsargs aicina uz konferenci “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela”

Arī uzņēmēji Latvijā savos sadarbības līgumos arvien biežāk pamana noteikumus saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Dažādas cilvēktiesību prasības uzņēmumi paredz arī savu darījumu partneru rīcības kodeksos. Vēl jo vairāk, uzņēmumi arī publiski pauž savu apņemšanos ievērot cilvēktiesības atbilstoši ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem.

Ko tas uzņēmumam nozīmē praksē?

Lai uzņēmums zinātu, kur slēpjas tā cilvēktiesību riski, un spētu tos atbilstoši risināt, tam būtu jāīsteno cilvēktiesību rūpības pienākuma process (human rights due diligence). Pavisam drīz daļai Latvijas uzņēmumu būs jāziņo publiskos pārskatos par uzņēmumā īstenotajiem rūpības pienākuma procesiem. Šāda prasība būs noteikta topošajā Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā.

Jau šobrīd dažu Eiropas valstu vietējos likumos ir noteikta arī obligāta prasība uzņēmumiem īstenot šo cilvēktiesību rūpības pienākumu (piemēram, Francijā, Vācijā un Norvēģijā). Bet drīzumā šāda prasība ir gaidāma arī Eiropas Savienības līmenī, kad tiks pieņemta direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju.

Konference “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela” veltīta tam, lai Latvijas uzņēmējus arvien vairāk iepazīstinātu ar cilvēktiesību rūpības pienākumu. Tā ļaus uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem:

  • izprast, kā ir nošķirami valstu un uzņēmumu pienākumi attiecībā uz cilvēktiesībām;
  • noskaidrot, kā uzņēmums var identificēt cilvēktiesību riskus;
  • iepazīties ar praktiskiem soļiem, lai novērstu vai mazinātu uzņēmumu negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām;
  • apzināt, kādēļ dažādu ieinteresēto pušu iesaiste ir būtiska;
  • gūt praktiskus pieredzējušu ārvalstu ekspertu ieteikumus, kuri palīdz uzņēmumiem integrēt rūpības pienākumu to darbībā.

Cilvēktiesību rūpības pienākums ir ANO Pamatprincipos un OECD Vadlīnijās skaidrots nepārtraukts process, kura īstenošana ļauj uzņēmumiem identificēt, novērst, mazināt un atskaitīties par to, kā tie risina savu negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām.

Reģistrēšanās konferencei

Interesenti aicināti līdz 29. februārim reģistrēties dalībai konferencē bez maksas.

Konferencē tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā, tāpēc tulkojuma uztverei aicinām uzlādēt savu mobilo telefonu un paņemt līdzi savas telefona austiņas.

Konferenci organizē Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, Rīgas Juridiskā augstskola un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.