Tiesībsarga diskusija jomas lietpratējiem “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”

Tiesībsarga rīkota diskusiju tiesību jomas lietpratējiem “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”. Tajā diskutēs par hartas kā cilvēktiesību aizsardzības instrumenta lomu un tās iedzīvināšanu Latvijas tiesību sistēmā. Diskusija veltīta Starptautiskajai cilvēktiesību dienai un būs vērojama arī attālināti.

Diskusiju vadīs Dr.iur., biedrības “Baltic Human Rights Society” asociētā pētniece Lolita Buka.

Tajā piedalīsies – asoc. prof., Dr.iur., Satversmes tiesas tiesnesis, Artūrs Kučs; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane; Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta jurists Marts Ivaskis. Savukārt Tiesībsarga biroju pārstāvēs Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle, kā arī Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Elīna Ūsiņa.

Plašāk šeit.