Kā labāk piemērot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu? Aicinām uz diskusiju!

Attēls ar tekstu uz tā. Attēlā redzama sarullēta papīra loksne ar Eiropas Savienības karogu un uzrakstu "Eiropas Savienības Pamattiesību harta". Ap to aptīta sarkanas krāsas lenta. Fonā (violetas krāsas) redzama uz galda novietota grāmata ar tiesas āmuriņu uz tās.

Otrdien, 12. decembrī, plkst.13.00-15.00 tiesībsargs rīkos diskusiju tiesību jomas lietpratējiem “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”. Tajā diskutēs par hartas kā cilvēktiesību aizsardzības instrumenta lomu un tās iedzīvināšanu Latvijas tiesību sistēmā. Diskusija veltīta Starptautiskajai cilvēktiesību dienai un būs vērojama arī attālināti.

“Pamattiesību harta ir Latvijas un Eiropas Savienības kopējo vērtību balsts un stūrakmens. Tā ar vienotu pieeju veicina ikviena cilvēka pamattiesību saskanīgu ieviešanu,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras aicināts tiesībsargs ir veicis izpēti par hartas nozīmi un lomu Latvijā dažādos valsts varas atzaros – tiesu sistēmā,  valsts un pašvaldību pārvaldē, nevalstiskajā sektorā. Iegūtie rezultāti liecina – harta, iespējams, ir visai maznovērtēts cilvēktiesību aizsardzības instruments tiesību piemērotāju vidū Latvijā. Kā iespējams labāk piemērot hartu Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzībā? Par to ikviens varēs rast atbildes šajā diskusijā.

Diskusiju vadīs Dr.iur., biedrības “Baltic Human Rights Society” asociētā pētniece Lolita Buka.

Tajā piedalīsies – asoc. prof., Dr.iur., Satversmes tiesas tiesnesis, Artūrs Kučs; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane; Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta jurists Marts Ivaskis. Savukārt Tiesībsarga biroju pārstāvēs Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle, kā arī Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Inga Peimane.

Uz profesionāļu diskusiju īpaši aicinās tiesu sistēmas, advokatūras, valsts pārvaldes un akadēmiskās vides pārstāvjus. Pārējos interesentus aicinām diskusijai sekot līdzi tiešsaistē Tiesībsarga biroja mājaslapā.