1.novembrī tiesībsargs veiks Ludzas pašvaldības monitoringu un konsultēs iedzīvotājus

Ceturtdien, 1.novembrī, no plkst. 11.00 Ludzas iedzīvotājus par aktuāliem jautājumiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā konsultēs tiesībsargs. Konsultācijas būs iespējams saņemt Ludzas novada domes mazajā zālē, Raiņa ielā 16, 3.stāvā. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz tālruni 67686768.

Tiesībsarga birojs ir uzsācis monitoringa vizītes Latvijas pašvaldībās, lai izvērtētu cilvēktiesību un labas pārvaldības principa nodrošinājumu pašvaldībās. Šī gada 1.novembrī tiesībsargs dosies uz Ludzas novada domi un pašvaldības padotības iestādēm: Sociālo dienestu, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, Dzimtsarakstu nodaļu, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļu un Bāriņtiesu.

Monitoringa vizītes laikā sākot no plkst. 11.00 Ludzas iedzīvotāji, ja vēlēsies, varēs saņemt tiesībsarga un Tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja konsultatīvo tālruni 67686768. Konsultācijas iedzīvotājiem ir bez maksas.

Iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt uz e-pasta adresi pasvaldiba@tiesibsargs.lv informāciju un priekšlikumus par jautājumiem vai gadījumiem, kuriem pašvaldības monitoringa vizītes laikā Tiesībsarga biroja ekspertiem iedzīvotāja ieskatā būtu jāpievērš papildu uzmanība.