17.janvārī tiesībsargs konsultēs jelgavniekus un pilsētas domē veiks monitoringu

Ceturtdien, 17.janvārī, no plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas iedzīvotājus par aktuāliem jautājumiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā konsultēs Tiesībsarga biroja juriskonsulti. Konsultācijas būs iespējams saņemt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Mazajā zālē (Jelgavā, Svētes ielā 33). Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz tālruni 67686768.

Tiesībsarga birojs 2012.gadā uzsāka regulāras monitoringa vizītes Latvijas pašvaldībās, lai izvērtētu cilvēktiesību un labas pārvaldības principa nodrošinājumu pašvaldībās. Šī gada 17.janvārī tiek plānota monitoringa vizīte Jelgavas pilsētas domē un pašvaldības padotības iestādēs: Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, Izglītības pārvaldē, iestādē „Pilsētsaimniecība”, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Īpašumu konversijas pārvaldē, Sabiedrības integrācijas pārvaldē un Pašvaldības policijā.

Monitoringa vizītes laikā sākot no plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas iedzīvotāji, ja vēlēsies, varēs saņemt Tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja konsultatīvo tālruni 67686768. Konsultācijas iedzīvotājiem ir bez maksas.

Iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt uz e-pasta adresi pasvaldibas@tiesibsargs.lv informāciju un priekšlikumus par jautājumiem vai gadījumiem, kuriem pašvaldības monitoringa vizītes laikā Tiesībsarga biroja ekspertiem iedzīvotāja ieskatā būtu jāpievērš papildu uzmanība.